เขตพื้นที่รับผิดชอบ

1กรุงเทพมหานคร
2กาญจนบุรี  
3จันทบุรี  
4ฉะเชิงเทรา  
5ชลบุรี  
6ชัยนาท
7ตราด  
8นครนายก  
9นครปฐม  
10นนทบุรี
11ปทุมธานี  
12ประจวบคีรีขันธ์
13ปราจีนบุรี  
14พระนครศรีอยุธยา
15เพชรบุรี  
16ระยอง  
17ราชบุรี  
18ลพบุรี  
19สมุทรปราการ  
20สมุทรสงคราม  
21สมุทรสาคร
22สระแก้ว
23สระบุรี
24สิงห์บุรี  
25สุพรรณบุรี