ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ : โรงเรียนสงวนหญิง เลขที่ 134 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ : 0-3552-1659 , 0-86522-8779

โทรสาร : 0-3552-5568